Kompost zielony

K

ompost zielony powstaje głównie przez rozkład tlenowy związków organicznych. Jest to proces wieloetapowy w którym główną rolę odgrywa matka natura, rozkładając złożone związki organiczne na związki prostsze bogate w takie pierwiastki jak np. azot, wapń czy fosfor które potrzebne są glebie aby posadzone w niej rośliny mogły rozwijać się prawidłowo będąc zaopatrzone w odpowiednią ilość odżywczych substancji mineralnych.

W naszej kompostowni surowcem do produkcji finalnego produktu, czyli środka poprawiającego właściwości gleby są odpady roślinne w głównej mierze pochodzące z targowisk, liście, skoszona trawa i inne podobne odpady pochodzenia roślinnego oraz z pielęgnacji zieleni.

Podczas jego produkcji zachodzą różne procesy chemiczne, dzięki czemu w naturalny sposób powstaje wysokowartościowy organiczny środek. Aby cały proces wytwarzania kompostu zielonego odbywał się w sposób prawidłowy należy zapewnić ku temu odpowiednie warunki, takie jak:

– Zapewnić odpowiedni skład i proporcje poszczególnych mas zielonych wchodzących w skład masy kompostowej,
– Przez cały czas utrzymywać właściwą wilgotność masy kompostowej,
– Utrzymywać właściwy poziom nasycenia tlenem masy kompostowej,
– Utrzymywać odpowiednią temperaturę aby skutecznie podtrzymywać zachodzące wewnątrz masy kompostowej procesy biochemiczne.